Thiết bị đo lường

Thiết bị đo lường

Thiết bị đo lường

Danh mục thiết bị đo lường

Thiết bị đo lường Tay máy đo 3 chiều – Faro Gage

thiet-bi-do-luong1

Thiết bị đo lường Thước đo chiều cao

Bàn Map & Giá đo

thiet-bi-do-luong2

Thiết bị đo lường Bàn máp – Bàn kiểm định

thiet-bi-do-luong3

Thiết bị đo lường Khối V từ

thiet-bi-do-luong4

Giá lắp đồng hồ so

thiet-bi-do-luong5

Thiết bị đo lường Đồng hồ so – chân quay

Thiết bị đo lường Đo hình dạng hình học

thiet-bi-do-luong6

Máy đo tọa độ 3 chiều PMS Series

thiet-bi-do-luong7

Thiết bị đo lường Đo hình dạng hình học

thiet-bi-do-luong8

Thiết bị đo lường Máy đo độ nhám bề mặt

thiet-bi-do-luong9

Máy đo Độ tròn – Độ trụ – Độ đảo

Thiết bị đo lường Đo quang học

thiet-bi-do-luong10

Thiết bị đo lường Máy So Màu

thiet-bi-do-luong11

Thiết bị đo lường Máy phân tích quang phổ XRF

thiet-bi-do-luong12

Thiết bị đo lường Máy quang phổ XRF

thiet-bi-do-luong13

Thiết bị đo lường Đo kích thước

thiet-bi-do-luong14

Thiết bị đo lường Panme – đo chính xác

thiet-bi-do-luong15

Thiết bị đo lường Thước cặp

Tay máy đo 3 chiều - Faro Gage

Thiết bị đo lường Đo quang học

Thiết bị đo lường Máy đo chiều dày

thiet-bi-do-luong17

Thiết bị đo lường Máy đo chiều dày

thiet-bi-do-luong18

Thiết bị đo lường Đo độ dày màng mỏng

thiet-bi-do-luong19

Thiết bị đo chiều dày thành ống

Đo chiều dày bằng siêu âm

Thiết bị đo độ ẩm

thiet-bi-do-luong20

+Thiết bị đo độ ẩm cầm tay AR827

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

Thiết bị đo độ ồn

thiet-bi-do-luong21

+ Thiết bị đo độ ồn cầm tay AR824

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

Thiết bị đo tốc độ gió

thiet-bi-do-luong22

+ Thiết bị đo tốc độ gió AR 836

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

+ Giá  : Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng AR823

thiet-bi-do-luong23

+ Thiết bị đo ánh sáng AR823

+ Dải đo : 100,000Lux

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

THiết bị đo nhiệt độ AR892

thiet-bi-do-luong24

+ Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại  200..1850 oC

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

THiết bị đo nhiệt độ AR872

thiet-bi-do-luong25

+ Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại -18..1250 oC

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

+ Giá  : Liên hệ

THiết bị đo nhiệt độ AR862A

thiet-bi-do-luong27

+ Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại -50..850 oC

+ Hãng Sản xuất : SmartSensor

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI