Cảm biến đo mức

Cảm biến đo mức

Cảm biến đo mức

Cảm biến có thân bằng nhựa đúc PVDF, màng ngăn sứ do đó hoạt động tốt trong môi truong chất lỏng ăn mòn. Lợi dụng áp suất thủy tĩnh (áp suất của cột chất lỏng do trọng luong của dung dịch trên nó), signet 2250 loại trừ tín hiệu lỗi từ hoi nuớc, bọt hay bất kì một mảnh vun trên bề mặt chất lỏng.

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI