Cáp điều khiển

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển 1- 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC – DVV – 0,6/1 KV
Công dụng: cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
– Loại không có màng chắn chống nhiễu ký hiệu là DVV.
– Loại có màng chắn chống nhiễu ký hiệu là DVV/S.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 1600C:
Cáp điều khiển 1 – 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC màng chắn đồng hoặc nhôm DVV/Sc – DVV/Sa – 0,6/1 KV
– Công dụng : cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, màng chắn đồng hoặc nhôm, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
– Loại không có màng chắn chống nhiễu ký hiệu là DVV .
– Loại có màng chắn đồng chống nhiễu ký hiệu là DVV/Sc.
– Loại có màng chắn nhôm chống nhiễu ký hiệu là DVV/Sa.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 1600C :

Cáp điều khiển 1, 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC giáp 2 lớp băng thép DVV/DSTA
– Công dụng : cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp 2 lớp băng thép, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
– Tên gọi: Loại giáp 2 lớp băng thép, không có màng chắn chống nhiễu ký hiệu là DVV/DSTA
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 1600C:
Cáp điều khiển 1, 30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC giáp sợi thép DVV/SWA – 0,6/1 kV
– Công dụng : cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp sợi thép, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz , lắp đặt cố định .
– Tên gọi : Loại giáp sợi thép, không có màn chắn chống nhiễu ,giáp sợi thép ký hiệu là DVV/ SWA
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 160 oC

Cáp điều khiển 1, 30 lõi ruột, cách điện PVC, vỏ PVC, màn chắn đồng hoặc nhôm, giáp 2 lớp băng thép DVV/Sc, Sa/DSTA

– Công dụng: cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, có màn chắn đồng hoặc nhôm, giáp 2 lớp băng thép, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
– Loại có màn đồng chống nhiễu giáp 2 lớp băng thép ký hiệu là DVV/Sc/DSTA.
– Loại có màn nhôm chống nhiễu giáp 2 lớp băng thép ký hiệu là DVV/Sa/DSTA.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 700C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 1600C.

Cáp điều khiển 1, 30 lõi ruột, cách điện PVC, vỏ PVC màn chắn đồng hoặc nhôm , giáp sợi thép DVV/Sc/SWA_DVV/Sa/SWA 0,6/1Kv

Cáp điều khiển 1, 30 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC DXV – 0,6/1kV

Cáp điều khiển 1, 30 lõi ruột, cách điện PVC, vỏ PVC DXV/SWA -0,6/1kV

– Công dụng : cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, giáp sợi thép, dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz , lắp đặt cố định .
– Tên gọi : Loại giáp sợi thép, không có màn chắn chống nhiễu ,giáp sợi thép ký hiệu là DXV/ SWA .
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250oC

Cáp điều khiển 1, 30 lõi ruột, cách điện XLPE, vỏ PVC , giáp 2 lớp băng thép DXV/DSTA – 0,6/1kV6/1Kv

– Công dụng: cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, giáp 2 lớp băng thép dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
– Tên gọi: loại không có màn chắn chống nhiễu, giáp 2 lớp băng thép ký hiệu là DXV/ DSTA.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250OC.

Cáp điều khiển 1, 30 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC màn chắn đồng hoặc nhôm DXV/Sc – 0,6/1kV6/1Kv; DXV/Sa – 0,6/1kV

– Công dụng: cáp điều khiển 1 đến 30 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, có màn chắn đồng hoặc nhôm dùng để truyền tín hiệu điều khiển, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
– Loại có màn đồng chống nhiễu ký hiệu là DXV/Sc.
– Loại có màn nhôm chống nhiễu ký hiệu là DXV/Sa.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 250oC

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI