Cáp tín hiệu

Cáp tín hiệu

Cáp tín hiệu

Cáp tín hiệu
cáp chống nhiễu
Cáp tín hiệu 50P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 50 đôi 100 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (50x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tin hiệu 30P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 30 đôi 60 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (30x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 200P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 200 đôi 400 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (200x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 100P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 100 đôi 200 lõi đồng tiết diện 0,5 (100x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 20P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 20 đôi 40 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (20x2x0.5) chống ẩ, bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 10P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 10 đôi 20 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (10x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường
Cáp tín hiệu 5P x 2 x 0,5 mm2
Cáp tin hiệu 5 đôi 10 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (5x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI