MegaLineNet and GigaLineNet

MegaLine Net and GigaLine Net

MegaLine Net and GigaLine Net

LEONI Kerpen phát triển và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho hạ tầng cáp trong tòa nhà và mạng nội bộ, trong các ứng dụng mạng LAN văn phòng, mạng LAN công nghiệp, SAN/data và mạng gia đình…

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI