Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

– Tầng trệt là nơi giao dịch khách hàng
– Tầng 1 là phòng IT và phòng công quỹ
– Tầng 2 là phòng kế toán và phòng tín dụng
– Tầng 3 là phòng Giám Đốc, phó GĐ tín dụng và phó GĐ kế toán
– Tầng 4 là phòng họp

Sơ đồ Mạng WAN và dây cáp mạng

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ tầng trệt

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ tầng 1

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ tầng 2

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ tầng 3

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ tầng 4

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Sơ đồ Mạng tổng quan

Thiết kế hạ tầng Mạng tại chi nhánh Agribank

Bài viết mới hơn

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 66838656

Fax: (84-4) 35134496
Email: info@nava.net.vn – nava.inf@gmail.com
Hotline: 0906 928 689

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI